(0212) 550 71 39- (0212)) 550 62 Evren Mahallesi, Gülbahar Cd. No:124, 34212 Bağcılar/İstanbul
IMG-LOGO
ANA SAYFA / Çevre

Çevre

Teknik İplik Tekstil kendisini, çevrenin korunmasına adamıştır. Hem bölgesel hem de küresel anlamda daha kaliteli bir çevre için çevreye yönelik performansını sürekli geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Şirket bu taahhüdünün gerçekleştirilmesi amacıyla yönetim tarafından düzenli olarak gözden geçirilen hedefler belirlemiştir. Şirketimiz OEKO-TEX sertifikası sahibidir. Boya ve Kimyasal tedarikçilerinden de Oeko-tex belgeli ürünler talep etmektedir.

Çevreyle ilgili hedeflere aşağıdaki yollardan ulaşılması öngörülmektedir:

 - Tüm çalışanlar, çevre koruma uygulamalarına katılmakta ve bunları taahhüt etmektedir.

 - Çevreye zararlı olabilecek malzeme veya prosesler kullanılmayarak minimum kirlilik hedeflenmektedir.

 - Doğal kaynakların daha az tüketildiği yöntemler aktif bir şekilde aranmakta ve uygulamaları çevre ve şirket politikalarına göre yatırımlar yapılarak devreye alınmaktadır.

 - Mümkün olan durumlarda kullanılmış malzemeleri tekrar kullanarak veya geri dönüştürerek çevresel etki azaltılmaktadır. Tüm operasyonlardaki malzeme tüketimini azaltarak, malzemeleri atmak yerine yeniden kullanarak, geri dönüşüme destek vermekte ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılmaktadır.

 Şirketimiz özellikle:

 - Çevre politikamızın eksiksiz olarak uygulanması için gerekli kaynakların her zaman hazır tutulmasını sağlayacak;

  - Çevreyle ilgili konuları tüm çalışanlarıyla görüşecek, eğitimler düzenleyecek ve tüm Şirket personelini en iyi uygulamaların gerçekleştirilmesi konusunda destekleyecektir.

Firmamız da ; atık sudan ısı geri kazanımı; Proses soğutma sularından soğutma suyu geri kazanımı ve baca gazı atıklarından ısı geri kazanımları için gerekli yatırımlar yapılmış olup aktif bir şekilde çalıştırılmaktadır. Tüm boya ve terbiye makinelerinin; en az su ve enerji ile çalışması için, prosesler geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir. Mümkün olması halinde kirli ve zararlı emisyon seviyesini azaltmak. Gürültü kirliliği ile bölgedeki görsel etkileri ve diğer etkileri azaltmak. Çevre konusunda yukarıda sıralanan amaç ve hedeflerin her zaman uygulanabilmesi ve geçerli olması için ;çevre performansımız düzenli olarak gözden geçirilecek ve izlenecektir.